top of page

INGRID KRAISER

Ingrid Kraiser (1972, Sverige), är verksam som fotokonstnär inom visuell gestaltning, dokumentärt berättande och grafisk design. Hennes verk inkluderar övergripande en bredd av uttryck och stilar, vilket möjliggör kontinuerlig förnyelse märkt av oförutsägbarhet och ett experimentellt förhållningssätt.

 

Med en internationell professionell bakgrund och erfarenhet av att verka i olika delar av världen, präglas hennes konstnärliga uttryckssätt starkt av ett intresse för människan och samhällsbärande teman. 

Ett urval av hennes fotokonst representeras av Mankovsky Gallery (Göteborg, Sverige).

Medlem av Svenska Fotografers Förbund

bottom of page