top of page

PLAY HARD

Bildkollektionen Play Hard består av olika tolkningar av risktagande, där tanken om att tidigare erfarenheter utgör vägledande skyddsmekanismer. 

Självporträtt. Fina dahlior som fotograferats och omvandlats till hjälmar och olika beklädnader och figurer.

HJÄLMEN står symbol för hur tillskansade erfarenheter blir användbara som ett skydd i rörelsen mot det oväntade. Hur det går att rusta sig för att driva framåt på ett säkert sätt. Att faktiskt använda hjälmen är ett aktivt val, frivilligt. 

Hjälmen – möjligen bara ett inbillat skydd i höghastighetens färd.

Hjärtat är fortfarande blottställt.

DAHLIAN, blommans symbolik står överlag för betydelsen av att hitta inre styrka, uthärda svåra omständigheter och tillvarata positiv förändring.

PHOTO ART MY WAY

 

Hittas hos

MANKOVSKY GALLERY

bottom of page